Tuyên bố từ chối trách nhiệm và tiết lộ rủi ro

Trước khi bạn quyết định sử dụng Kênh và các dịch vụ và thông tin khác được cung cấp (sau đây gọi chung là "Dịch vụ") của Limytd AG, Chamerstrasse 172, 6300 Zug, Thụy Sĩ hoặc các đối tác của nó, bạn có nghĩa vụ lưu ý tuyên bố từ chối trách nhiệm sau đây cùng với cảnh báo rủi ro:

  • Việc sử dụng các dịch vụ cũng như cơ sở của thông tin được cung cấp là rủi ro của riêng bạn.
  • Dịch vụ không cấu thành bất kỳ lời kêu gọi hành động và/hoặc chào mời đầu tư vào tiền điện tử.
  • Cả Limytd AG và các đối tác đều không cung cấp dịch vụ tư vấn dưới bất kỳ hình thức nào. Cụ thể, nhưng không độc quyền, các dịch vụ được cung cấp không cấu thành tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư, tư vấn giao dịch, tư vấn đầu tư, tư vấn thuế hoặc tư vấn pháp lý hoặc tư vấn khác. Do đó, Limytd AG hoặc các đối tác của nó không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại kinh tế, pháp lý, thuế hoặc các thiệt hại khác mà bạn phải chịu liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ và / hoặc việc mua lại hoặc sở hữu tiền điện tử.
  • Ngoài ra, cả Điều khoản và Điều kiện của Limytd và các đối tác của họ đều không đưa ra khuyến nghị đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào và không đưa ra bất kỳ tuyên bố, đảm bảo hoặc lời hứa nào dưới bất kỳ hình thức nào về kỳ vọng lợi nhuận, hiệu suất hoặc lợi nhuận khác liên quan đến tiền điện tử.
  • Limytd AG hoặc các đối tác của nó cũng không bán và/hoặc môi giới tiền điện tử, trực tiếp hoặc gián tiếp, bản thân họ hoặc thông qua các bên thứ ba.
  • Limytd AG hoặc các đối tác của nó không chịu trách nhiệm về sự xuất hiện của thành công mong muốn mà bạn muốn đạt được với việc thực hiện các dịch vụ được cung cấp.
  • Tất cả các trang web được liên kết trong thông tin được cung cấp qua siêu liên kết và hình minh họa (ảnh chụp màn hình) của chúng đại diện cho nội dung của bên thứ ba và không được kết nối với Limytd AG hoặc các đối tác của Limytd AG, mà không có trách nhiệm pháp lý nào được giả định. Ngoài ra, việc liên kết đến nội dung của bên thứ ba không ngụ ý bất kỳ sự liên kết hoặc chứng thực nào của (các) bên thứ ba đó.

 

Cuối cùng, Limytd AG và các đối tác của nó chỉ ra rằng thị trường tiền điện tử có độ biến động cao và đồng thời thị trường này CỰC KỲ ĐẦU CƠ và việc sở hữu hoặc giao dịch tiền điện tử mang lại rủi ro thua lỗ đáng kể, điều này có thể dẫn đến tổn thất đáng kể trong một thời gian rất ngắn và trong trường hợp xấu nhất, làm mất TỔNG giá trị của tiền điện tử đang sở hữu.

Trong phạm vi áp dụng cho bạn theo luật pháp quốc gia, ý kiến pháp lý hoặc quyền tài phán của bạn, có thể việc thu thập , sở hữu hoặc giao dịch Tiền điện tử có thể không được pháp luật cho phép hoặc chỉ có thể được phép khi được phép.

PLCUWEB

Tự do
Nhìn